SAGE Enterprise Management Data Analytics


Analityk BI, BARC, opublikował badania sugerujące, wzrost wykorzystania chmury z 29% w 2013 r. do 43% w 2016 r. Tendencja ta utrzyma się. 78% respondentów planuje zwiększyć wykorzystanie BI w chmurze i zarządzanie danymi w ciągu najbliższego roku. BI i zarządzanie danymi w chmurze: problemy i trendy; BARC Research Study Styczeń 2017


Jeśli Twoja organizacja musi integrować oraz migrować dane, a także zarządzać danymi na różnych platformach, zaleca się moduł SAGE Enterprise Management Data Analytics (EMDA). EMDA wzbogaca SAGE Enterprise Management o możliwość udostępniania użytkownikom centrum do zarządzania informacjami ze wszystkich źródeł z wbudowanymi modelami danych do raportowania. Użytkownicy mogą pobierać dane z wielu źródeł, w tym:

  • Podstawowe dane finansowe SAGE Enterprise Management
  • Aplikacja do zarządzania łańcuchem dostaw i produkcji
  • Aplikacja Salesforce
  • Uzupełniające rozwiązania ISV
  • Praktycznie każde podłączone źródło danych.

SAGE Enterprise Management Data Analytics został zaprojektowany pod kątem współpracy z innymi wiodącymi aplikacjami BI i rozwiązaniami do wizualizacji danych, takimi jak Sage Enterprise Intelligence, Power BI, Tableau, Qlikview lub ZAP. Rozwiązanie zawiera również gotowe modele danych z innych systemów Sage i konkurencyjnych platform ERP, które umożliwiają zachowanie wglądu do dotychczasowego systemu po przejściu na SAGE Enterprise Management.