SAGE People


Pionier rynku Betting Exchange, Betfair z siedzibą w Londynie, po zalednie 90 dniach wdrożenia, uruchomił produckyjnie globalne rozwiązanie HR z wieloma listami płac dla ponad 1600 pracowników rozmieszczonych w różnych lokalizacjach w Wielkiej Brytanii, Irlandii, na Malcie, w Gibraltarze i Rumunii.


SAGE People – część SAGE Business Cloud – jest zbudowany na platformie Salesforce Cloud. Sage People może być wdrożony w ciągu zaledwie 90 dni. Jako wiodący globalny system zarządzania zasobami ludzkimi, może pomóc firmie przekształcić sposób, w jaki  przyciąga, zarządza i zatrzymuje swoich pracowników poprzez:

  • Natychmiastowy wgląd w sytuację pracowników dzięki inteligentnej analizie i informacjom niezbędnym do podjęcia działań.
  • Zwiększoną wydajność dzięki automatyzacji kluczowych zadań i przepływów pracy, wszystko w jednym systemie dla całej organizacji.
  • Doskonałe odczucia pracowników dzięki intuicyjnemu środowisku pracy podczas całej ścieżki zatrudnienia – na dowolnym urządzeniu.
  • Globalną i lokalną zgodność, dzięki możliwości stworzenia jednej globalnej polityki dla Twojej organizacji, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z lokalnymi przepisami krajowymi.

Zaprojektowany specjalnie dla średnich, międzynarodowych organizacji (200-5000 pracowników), SAGE People jest szybki w implementacji, łatwy w użyciu i można go konfigurować zgodnie z potrzebami biznesowymi.