SAGE Enterprise Intelligence (SEI)


47% średnich przedsiębiorstw zgadza się, że zbyt wiele decyzji opiera się na niedokładnych lub niekompletnych danych. 90% decydentów biznesowych w firmach średniej wielkości nie zawsze ma dostępne informacje wtedy, kiedy są im potrzebne. Skutkuje to decyzjami podjętymi zbyt późno, a do tego opartymi na niedokładnych danych. skutkuje to decyzjami podjętymi zbyt późno, a do tego opartymi na niedokładnych danych.


Większość firm zbiera ogromne zbiory danych pochodzących ze źródeł w całej organizacji,  których ilość zwiększa się każdego dnia.. Sage Enterprise Intelligence (SEI) w pełni uzupełnia i integruje się z Sage Enterprise Management, aby umożliwić ci połączenie złożonych i pofragmentowanych danych w znaczące informacje – wzbogacając użytkownika o prawdziwą moc decyzyjną. Pomaga to skrócić czas poświęcany analizie i raportowaniu, oraz zapewnia wgląd w niezbędne informacje przyczyniając się w ten sposób do podejmowania lepiej uzasadnionych decyzji.

  • SEI łączy się nie tylko z Sage Enterprise Management, ale również z innymi źródłami danych i łatwymi w użyciu narzędziami diagnostycznymi i analitycznymi, pomagając skoncentrować się na ważnych zdarzeniach mających wpływ na wszystkie aspekty działalności firmy.
  • SEI pozwala twojej organizacji na efektywną współpracę między użytkownikami, upraszczając i przyspieszając dystrybucję krytycznych informacji. Raporty mogą być automatycznie generowane lub dystrybuowane w celu przeglądu i analizy.
  • SEI zapewnia wszystkim kluczowym decydentom proste narzędzie do analizy danych przedsiębiorstwa. Wskaźniki KPI można konfigurować w spersonalizowanych konsolach, aby każdy użytkownik mógł przeglądać odpowiednie dla niego dane.
  • SEI umożliwia użytkownikom analizowanie i tworzenie własnych raportów, za pomocą wtyczki Excel. Istnieją również interfejsy internetowe i mobilne do pracy zdalnej.