SAGE XRT
Rozwiązania SAGE XRT – Treasury, Business Exchange, bankowość internetowa – umożliwiają organizacjom na całym świecie scentralizowanie informacji o przepływach pieniężnych, usprawnienie kluczowych procesów biznesowych w całej organizacji oraz automatyzację komunikacji finansowej z bankami i partnerami biznesowymi. SAGE XRT pomaga organizacjom w zwiększeniu wydajności operacji treasury, zarządzaniu gotówką i bankowością internetową. Te trzy obszary mają kluczowe znaczenie dla przetrwania każdej organizacji – i są również podstawą solidnych strategii, które umożliwiają rozwój organizacji.

Korzyści wynikające z wdrożenia rozwiązań SAGE XRT to:

  • Pełne pokrycie zarządzania przepływem gotówki
  • Poprawienie kapitału obrotowego i ukazanie płynności globalnie
  • Zmniejszenie płynności i ryzyka rynkowego
  • Zmniejszenie kosztów procesowych
  • Zwiększenie efektywności zarządzania finansami
  • Odbudowę relacji z klientami i dostawcami