SAGE Enterprise Management (SAGE X3)


Sage Enterprise Management oferuje elastyczny model wdrażania - zapewniający swobodę wyboru publicznej lub prywatnej chmury lub własnej infrastruktury, ponieważ Sage Enterprise Management to jedna technologia, jedno doświadczenie użytkownika, jeden zestaw funkcjonalny z jedną mapą rozwoju.

Cytat klienta o X3

Sage Enterprise Management to standardowy, globalny produkt firmy Sage, o potężnej funkcjonalności, którą można łatwo skonfigurować dla każdej branży – nie tylko w zakresie finansów, sprzedaży hurtowej / dystrybucji, produkcji czy usług. Wykracza poza tradycyjny system ERP, które być może znasz, posiadając funkcje, jak poniżej:

  • Jest w pełni webowy, mobilny, responsywny i łatwy w użyciu
  • Ma możliwość wielolegislacji, wielojęzykowości i wielowalutowości
  • Jest wielofirmowy, wielostanowiskowy z obsługą transakcji intercompany  – wszystko w jednej bazie danych
  • Posiada silne raportowanie analityczne za pomocą wymiarów i w pełni zintegrowanego narzędzia Business Intelligence
  • Ma wbudowane praficzne procesy biznesowe, raportowanie na pulpitach i workflow