KIMBLE


„Klienci Kimble zwykle rosną o 25% szybciej niż średnia w branży, dostarczając swoim liderom biznesowym w czasie rzeczywistym takie informacje, które pozwalają zrozumieć i rozwiązać wszelkie podstawowe problemy w ich działalności."


Bazujący na platformie Salesforce Kimble jest rozwiązaniem opartym na chmurze, które automatyzuje procesy profesjonalnych usług biznesowych takie, jak planowanie zasobów, zarządzanie informacjami i prognozy finansowe – dzięki czemu łatwiej możesz zarządzać swoją firmą oraz zwiększyć wydajność, skalowalność i przejrzystość – motory  rozwoju biznesu i rentowności.

W jednym systemie Kimble dostarcza połączone funkcje zarządzania szansami, automatyzacji profesjonalnych usług biznesowych, raportowania czasu, wydatków oraz sprawozdawczości finansowej. Analizy w czasie rzeczywistym i raportowanie KPI zapewniają natychmiastowy wgląd w kondycję Twojej firmy i pozwalają lepiej planować i kontrolować swoją przyszłość. Od sprzedaży, poprzez dostawę, po fakturowanie, Kimble będzie mierzyć i dokładnie raportować bieżące i prognozowane wyniki oraz ułatwiać odpowiednie korekty w zakresie zasobów. Dzięki łatwej konfiguracji  (bez ukrytych kosztów kastomizacji), Kimble umożliwia szybkie wdrożenie.

Kimble zmieni biznes i będzie motorem do przyszłego rozwoju poprzez:

  • Zwiększenie wykorzystania zasobów poprzez widoczność prognozowanego zapotrzebowania
  • Zwiększenie kompletności przychodów
  • Zmniejszenie kosztów ogólnych dzięki automatyzacji procesów
  • Ochronę marży podczas całego cyklu życia projektu
  • Zwiększenie zadowolenia pracowników i klientów
  • Zmniejszenie przeterminowanych należności dzięki dokładności fakturowania
  • Skrócenie dni do zamknięcia każdego miesiąca (3 dni)