DATALINX


Efektywność i redukcja kosztów są kluczem do sukcesu w biznesie. Nowoczesne systemy magazynowe muszą sprostać wymaganiom łańcucha dostaw w celu skrócenia czasu realizacji przy minimalnych błędach i lepszym zarządzaniu zwrotami.

Cytat klienta

Aplikacja Datalinx Warehouse Manager X3 zapewnia użytkownikowi Sage Enterprise Management dostęp do innowacji w obszarze systemów zarządzania magazynem. Została zaprojektowana i opracowana w taki sposób, aby zapewnić kluczowe funkcjonalności obsługi magazynu, jakich dziś potrzebuje każda organizacja – osiągając to bez ograniczania systemu Sage Enterprise Management lub odbierania mu kontroli nad kluczowym obszarem biznesu. Datalinx, wbudowany w procesy biznesowe Sage Enterprise Management, umożliwia pracownikom w magazynie bezprzewodowe połączenie z Sage Enterprise Management za pośrednictwem dedykowanych ekranów Warehouse Manager i korzystania z najnowszych urządzeń mobilnych w środowisku magazynu.

Wdrażając Datalinx Warehouse Manager X3, zyskasz:

  • Wzrost dokładności lokalizacji zapasów o 25%
  • Dokładność inwentaryzacji 99%
  • Zwiększenie prędkości pobierania o 25%
  • Wzrost wydajności o 75%