Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej informacji o ochronie prywatności („Informacja o ochronie prywatności”), ponieważ opisuje ona gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie, przechowywanie i ochronę Państwa danych osobowych. Niniejsza informacja o ochronie prywatności ma zastosowanie do każdej strony internetowej, aplikacji lub usługi, która odwołuje się do niniejszej informacji o ochronie prywatności. W przypadku przekazania nam swoich danych osobowych w którykolwiek ze sposobów opisanych w sekcji 2 poniżej, użytkownik wyraża zgodę na ich gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie przez nas: (a) w celu wykonania naszych zobowiązań umownych wobec Państwa; (b) w oparciu o nasze uzasadnione interesy związane z przetwarzaniem danych (tj. do wewnętrznych celów administracyjnych, analizy danych i analizy porównawczej (więcej informacji w sekcji 3 poniżej), marketingu bezpośredniego, utrzymywania zautomatyzowanych systemów zapasowych lub wykrywania przestępstw i zapobiegania im); lub (c) na podstawie Państwa zgody, którą mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie, jak opisano w niniejszej Informacji o ochronie prywatności.

1. Kim jesteśmy

Niniejsza Informacja o Ochronie Prywatności dotyczy wszystkich produktów, aplikacji i usług oferowanych przez Xplor Business Solutions Limited (spółkę zarejestrowaną w Anglii pod numerem 10404303, której adres siedziby to Centrum House, 36 Station Road, Egham, United Kingdom, TW20 9LF) i jej podmioty stowarzyszone, ale nie obejmuje żadnych produktów, aplikacji ani usług, które posiadają odrębne informacje o ochronie prywatności, które nie zawierają niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności.

2. W jaki sposób gromadzimy informacje

W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo gromadzimy informacje o użytkowniku i wszelkich innych osobach, których dane nam przekazujesz, gdy:

 • zarejestrować się, aby korzystać z naszych stron internetowych, aplikacji lub usług (w tym bezpłatnych wersji próbnych); może to obejmować imię i nazwisko (w tym nazwę firmy), adres, adres e-mail i numer telefonu. Możemy również poprosić o podanie dodatkowych informacji na temat Państwa działalności oraz Państwa preferencji;
 • złożenia zamówienia za pomocą naszych stron internetowych, aplikacji lub usług; może to obejmować imię i nazwisko (w tym nazwę firmy), adres, dane kontaktowe (w tym numer telefonu i adres e-mail) oraz szczegóły dotyczące płatności;
 • wypełniać formularze online (w tym prośby o oddzwonienie), brać udział w ankietach, pisać na naszych forach dyskusyjnych, pisać blogi, brać udział w konkursach lub losowaniach nagród, pobierać informacje, takie jak białe księgi lub inne publikacje lub uczestniczyć w innych interaktywnych obszarach, które pojawiają się na naszej stronie internetowej lub w naszej aplikacji lub usłudze;
 • współdziałać z nami za pomocą mediów społecznościowych;
 • podawania nam swoich danych kontaktowych podczas rejestracji w celu korzystania lub dostępu do jakichkolwiek stron internetowych, aplikacji lub usług, które udostępniamy, lub podczas aktualizacji tych danych; oraz
 • kontaktować się z nami offline, na przykład przez telefon, faks, SMS, e-mail lub pocztę.

Będziemy również zbierać informacje o użytkownikach, którzy tylko częściowo wypełnili i/lub porzucili informacje wprowadzone na naszej stronie internetowej i/lub w innych formularzach online i możemy wykorzystać te informacje do skontaktowania się z nimi w celu przypomnienia o konieczności uzupełnienia zaległych informacji i/lub w celach marketingowych.

Zbieramy również informacje z urządzeń (w tym urządzeń mobilnych) i aplikacji używanych przez Ciebie lub Twoich użytkowników do uzyskiwania dostępu i korzystania z naszych stron internetowych, aplikacji lub usług (na przykład, możemy zbierać numer identyfikacyjny i typ urządzenia, informacje o lokalizacji i informacje o połączeniu, takie jak statystyki dotyczące odsłon, ruchu do i ze stron, odsyłające adresy URL, dane reklam, Twój adres IP, historię przeglądania i informacje z dziennika internetowego) i poprosimy Cię o zgodę, zanim to zrobimy. Możemy to robić za pomocą plików cookie lub podobnych technologii (opisanych w sekcji 11 poniżej).

Możemy wzbogacić dane osobowe zebrane od Państwa o informacje uzyskane od stron trzecich, które są uprawnione do udostępniania takich informacji; na przykład informacje od agencji kredytowych, dostawców informacji o wyszukiwaniach lub źródeł publicznych (np. w celu przeprowadzenia analizy due diligence klienta), ale w każdym przypadku w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

Dostarczanie nam informacji o innych

W przypadku przekazania nam danych osobowych dotyczących innej osoby, użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że spełnia wszelkie zobowiązania i obowiązki dotyczące zgody wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych w związku z takim ujawnieniem. W zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, należy zapewnić, że przekazano wymagane powiadomienia i uzyskano wyraźną zgodę danej osoby na przekazanie nam informacji oraz że wyjaśniono jej, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy i przechowujemy jej dane osobowe lub skierowano ją do zapoznania się z naszą Informacją o ochronie prywatności.

3. Jak wykorzystujemy informacje o użytkowniku

W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, wykorzystujemy informacje o użytkowniku do:

 • dostarczania wszelkich informacji i usług, o które użytkownik prosił, lub wszelkich aplikacji i usług, które zostały zamówione;
 • porównywać informacje pod kątem dokładności i weryfikować je z osobami trzecimi;
 • dostarczać, utrzymywać, chronić i ulepszać wszelkie aplikacje, produkty, usługi i informacje, o które użytkownik poprosił;
 • zarządzanie i administrowanie korzystaniem przez użytkownika z aplikacji, produktów i usług, o których dostarczenie użytkownik nas poprosił;
 • zarządzanie naszymi relacjami z Państwem (np. obsługa klienta i działania wspierające);
 • monitorować, mierzyć, ulepszać i chronić nasze treści, stronę internetową, aplikacje i usługi oraz zapewniać lepsze, osobiste doświadczenia użytkownika;
 • przeprowadzania wewnętrznych testów naszej strony internetowej, aplikacji, systemów i usług w celu sprawdzenia i poprawy ich bezpieczeństwa, świadczenia i wydajności, w którym to przypadku, będziemy pseudonimizować wszelkie informacje wykorzystywane do takich celów i zapewnić, że są one wyświetlane tylko na poziomie zagregowanym, które nie będą powiązane z Tobą lub jakąkolwiek żyjącą osobą;
 • dostarczania Państwu informacji, które musimy Państwu przesłać, aby spełnić nasze zobowiązania regulacyjne lub prawne;
 • wykrywanie, zapobieganie, badanie lub usuwanie skutków przestępstw, nielegalnych lub zabronionych działań lub w celu ochrony naszych praw (w tym współpraca z organami regulacyjnymi i organami ścigania w tych celach);
 • kontaktować się z Państwem w celu sprawdzenia, czy chcieliby Państwo wziąć udział w naszych badaniach klientów (np. w celu uzyskania informacji zwrotnej na temat korzystania przez Państwa z naszych aplikacji, produktów i usług);
 • do monitorowania, przeprowadzania analiz statystycznych i porównawczych, pod warunkiem, że w takich okolicznościach jest to na zasadzie zbiorczej, która nie będzie powiązana z użytkownikiem lub jakąkolwiek żyjącą osobą;
 • dostarczania użytkownikowi ukierunkowanych reklam, materiałów marketingowych (w tym wiadomości wewnątrzproduktowych) lub informacji, które mogą być dla niego przydatne, w oparciu o korzystanie przez niego z naszych aplikacji i usług;
 • dostarczanie wspólnych treści i usług osobom trzecim, z którymi użytkownik pozostaje w odrębnej relacji (np. dostawcy mediów społecznościowych);
 • oraz dostarczać Państwu usługi oparte na lokalizacji (np. reklamy i inne spersonalizowane treści), w przypadku których gromadzimy dane geolokalizacyjne.

Nasza strona internetowa, aplikacje (w tym aplikacje mobilne) i usługi mogą zawierać technologię, która umożliwia nam:

 • sprawdzania określonych informacji z urządzenia lub systemów użytkownika bezpośrednio związanych z korzystaniem przez niego z witryn internetowych, aplikacji lub usług w porównaniu z naszymi rejestrami, aby upewnić się, że witryny internetowe, aplikacje lub usługi są używane zgodnie z naszymi umowami z użytkownikami końcowymi oraz w celu rozwiązywania wszelkich problemów;
 • uzyskać informacje dotyczące wszelkich błędów technicznych lub innych problemów z naszą stroną internetową, aplikacjami i usługami;
 • zbierać informacje o sposobie korzystania przez Ciebie i użytkowników z funkcji naszej strony internetowej, aplikacji i usług; oraz
 • zbierania informacji statystycznych o systemie operacyjnym i środowisku, z którego użytkownik uzyskuje dostęp do naszych aplikacji lub usług.

Możesz zarządzać ustawieniami prywatności w swojej przeglądarce lub w naszych aplikacjach i usługach (w stosownych przypadkach).

Oprócz celów opisanych w niniejszej sekcji 3, możemy również wykorzystywać gromadzone informacje w celu dostarczania użytkownikowi ukierunkowanych reklam, marketingu (w tym wiadomości wewnątrzproduktowych) lub informacji, które mogą być przydatne, w oparciu o korzystanie przez użytkownika z witryny internetowej, aplikacji lub usług lub innych informacji, które posiadamy na jego temat (w zależności od witryny internetowej, aplikacji lub usług, użytkownik może mieć możliwość skonfigurowania tych funkcji w celu dostosowania ich do swoich preferencji). Sekcje 5 i 6 niniejszej Informacji o ochronie prywatności zawierają dalsze szczegóły na temat tego, w jaki sposób będziemy to robić.

Możemy monitorować i rejestrować naszą komunikację z Państwem, w tym wiadomości e-mail i rozmowy telefoniczne. Informacje, które zbieramy mogą być następnie wykorzystane do celów szkoleniowych, zapewnienia jakości, do rejestrowania szczegółów dotyczących naszej strony internetowej, aplikacji i usług, które zamawiają Państwo u nas lub o które nas Państwo pytają, a także w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych.

Dane mobilne

Możemy uzyskiwać informacje za pośrednictwem aplikacji mobilnych, które Państwo lub Państwa użytkownicy instalują na swoich urządzeniach mobilnych w celu uzyskania dostępu i korzystania z naszej strony internetowej, aplikacji lub usług, lub które Państwo lub Państwa użytkownicy wykorzystują do świadczenia innych usług związanych z daną aplikacją mobilną (na przykład do synchronizacji informacji z naszej aplikacji lub usługi z taką aplikacją mobilną). Te aplikacje mobilne mogą być naszymi własnymi aplikacjami mobilnymi lub aplikacjami należącymi do stron trzecich. W przypadku, gdy aplikacja mobilna należy do strony trzeciej, użytkownik musi zapoznać się z jej własną informacją o ochronie prywatności, która będzie miała zastosowanie do korzystania przez użytkownika z aplikacji mobilnej strony trzeciej. Nie ponosimy odpowiedzialności za takie aplikacje mobilne stron trzecich i wykorzystanie przez nie danych osobowych użytkownika.

Aplikacje mobilne mogą przekazywać nam informacje związane z korzystaniem przez użytkownika z danej aplikacji mobilnej oraz z korzystaniem z naszych aplikacji i usług dostępnych za pośrednictwem tej aplikacji mobilnej. Możemy wykorzystywać takie informacje w celu dostarczania i ulepszania aplikacji mobilnej lub naszych własnych aplikacji lub usług. Przykładowo, rejestrowane mogą być działania podejmowane w ramach aplikacji mobilnej.

Użytkownik może skonfigurować ustawienia prywatności naszej aplikacji mobilnej na swoim urządzeniu, ale może to wpłynąć na wydajność tej aplikacji mobilnej oraz sposób, w jaki współdziała ona z naszymi aplikacjami i usługami.

Analityka danych i benchmarking

Możemy wykorzystywać informacje generowane i przechowywane podczas korzystania przez Państwa z naszych usług dla naszych uzasadnionych interesów biznesowych, aby umożliwić nam zapewnienie Państwu najlepszych usług i/lub rozwiązań oraz najlepszych doświadczeń. Cele te obejmują:

 • dostarczania użytkownikowi reklam, materiałów marketingowych (w tym wiadomości wewnątrzproduktowych) lub informacji, które mogą być dla niego przydatne, w oparciu o korzystanie przez niego z usług;
 • prowadzenia badań i rozwoju w celu ulepszenia naszych usług, produktów i aplikacji;
 • rozwijać i dostarczać nowe i istniejące funkcje i usługi (w tym usługi analizy statystycznej, benchmarkingu i prognozowania); oraz
 • dostarczania użytkownikowi usług opartych na lokalizacji (na przykład treści związanych z lokalizacją), w przypadku których gromadzimy dane geolokalizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego doświadczenia.

W każdym przypadku, gdy wykorzystujemy informacje o użytkowniku dla naszych uzasadnionych interesów, zapewniamy, że informacje te są przetwarzane na zasadzie pseudonimizacji i wyświetlane na poziomie zagregowanym, który nie będzie powiązany z użytkownikiem ani z żadną żyjącą osobą.

Mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych w oparciu o nasze uzasadnione interesy, a jeśli chcą Państwo to zrobić, prosimy o kontakt pod adresem xplor.privacy@xplor-it.com w celu dalszego omówienia tej kwestii. Jeśli zgłosisz sprzeciw, może to wpłynąć na naszą zdolność do świadczenia pewnych usług i/lub rozwiązań na Twoją korzyść.

4. Udostępnianie informacji o użytkowniku

Możemy udostępniać informacje o użytkowniku:

 • dowolnej spółki w ramach Grupy Xplor, w celach określonych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności (np. globalne zarządzanie informacjami i relacjami z klientami; kompatybilność oprogramowania i usług oraz ich udoskonalanie; oraz w celu dostarczenia użytkownikowi informacji, aplikacji, produktów lub usług, o które użytkownik poprosił);
 • nasi dostawcy usług i agenci (w tym ich podwykonawcy) lub osoby trzecie, które przetwarzają informacje w naszym imieniu (np. dostawcy usług internetowych i platform, dostawcy usług przetwarzania płatności i te organizacje, które angażujemy, aby pomóc nam w wysyłaniu do Ciebie wiadomości), aby mogli pomóc nam w dostarczaniu Ci aplikacji, produktów, usług i informacji, o które prosiłeś lub które naszym zdaniem są dla Ciebie interesujące;
 • partnerów, w tym wdrożeniowców systemów, sprzedawców, sprzedawców z wartością dodaną, niezależnych sprzedawców oprogramowania i deweloperów, którzy mogą pomóc nam w dostarczeniu Państwu aplikacji, produktów, usług i informacji, o które Państwo prosili lub które naszym zdaniem są dla Państwa interesujące;
 • strony trzecie wykorzystywane do ułatwiania transakcji płatniczych, na przykład izby rozliczeniowe, systemy rozliczeniowe, instytucje finansowe i beneficjenci transakcji;
 • stron trzecich, w przypadku gdy użytkownik pozostaje w relacji z tą stroną trzecią i wyraził zgodę na przesyłanie przez nas informacji (np. portale społecznościowe lub inni zewnętrzni dostawcy aplikacji);
 • stronom trzecim w celach marketingowych (np. naszym partnerom i innym stronom trzecim, z którymi współpracujemy i których produkty lub usługi naszym zdaniem zainteresują Państwa w ramach prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej. Na przykład organizacje świadczące usługi finansowe (takie jak banki, ubezpieczyciele, dostawcy usług finansowych), dostawcy rozwiązań płatniczych, dostawcy oprogramowania i usług, którzy dostarczają rozwiązania biznesowe);
 • agencje informacji kredytowej i agencje ds. zapobiegania oszustwom;
 • regulatorów w celu spełnienia prawnych i regulacyjnych zobowiązań Grupy Xplor;
 • organy ścigania, aby mogły one wykrywać przestępstwa, zapobiegać im lub ścigać przestępców;
 • jakiejkolwiek strony trzeciej w kontekście aktualnego lub grożącego postępowania prawnego, pod warunkiem, że możemy to zrobić zgodnie z prawem (na przykład w odpowiedzi na nakaz sądowy);
 • jakiejkolwiek strony trzeciej w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych, w tym sprawozdawczości ustawowej lub regulacyjnej bądź wykrywania lub zapobiegania czynom bezprawnym;
 • naszych własnych oraz profesjonalnych doradców i audytorów Grupy Xplor w celu zasięgnięcia profesjonalnej porady lub wypełnienia naszych obowiązków w zakresie audytu;
 • innej organizacji, jeśli sprzedajemy lub kupujemy (lub negocjujemy sprzedaż lub kupno) jakąkolwiek działalność lub aktywa;
 • innej organizacji, której możemy przekazać naszą umowę z użytkownikiem; oraz
 • Departamenty rządowe, w których sprawozdawczość jest obowiązkowa na mocy obowiązującego prawa.

Możemy udostępniać informacje nie pozwalające na identyfikację użytkownika, dotyczące korzystania z naszej strony internetowej, aplikacji, produktów lub usług publicznie lub stronom trzecim, ale nie będą to informacje, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika.

5. Marketing

Od czasu do czasu możemy wykorzystać informacje o użytkowniku, aby skontaktować się z nim w celu przekazania szczegółów dotyczących naszych aplikacji, produktów i usług, które naszym zdaniem mogą go zainteresować. Możemy również udostępniać informacje o użytkowniku firmom należącym do naszej grupy oraz starannie wybranym osobom trzecim, aby mogły one (lub my) kontaktować się z użytkownikiem, przekazując informacje o swoich produktach lub usługach, które naszym zdaniem mogą być dla użytkownika interesujące. My lub oni możemy chcieć się z Państwem skontaktować w tym celu telefonicznie, pocztą, SMS-em lub e-mailem. W każdej chwili masz prawo powstrzymać nas od kontaktowania się z Tobą w celach marketingowych. Użytkownik może również w dowolnym momencie zażądać, abyśmy nie udostępniali jego informacji stronom trzecim, o których mowa w niniejszym ustępie. Jeśli chcesz skorzystać z tych praw, możesz to zrobić, wybierając swoje preferencje kontaktowe w miejscu, w którym podajesz nam swoje dane na naszych stronach internetowych, w aplikacjach lub usługach, korzystając z centrów preferencji, do których dajemy Ci dostęp lub wysyłając nam wiadomość e-mail na adres xplor.privacy@xplor-it.com. Użytkownik może również zrezygnować z subskrypcji wszelkich wiadomości e-mail o charakterze marketingowym, korzystając z linków umieszczonych w wysyłanych przez nas wiadomościach e-mail.

Reklama na platformach zewnętrznych

W przypadku odpowiedzi na komunikaty zamieszczane przez nas na platformach stron trzecich (takich jak Facebook, Google i Twitter), możemy również udostępnić informacje o użytkowniku tym stronom trzecim w celu dostarczenia użytkownikowi ukierunkowanych reklam/treści za pośrednictwem odpowiedniej platformy strony trzeciej w oparciu o profil/interesy użytkownika. Informacje o użytkowniku są wykorzystywane przez zewnętrznego dostawcę platformy do identyfikacji konta użytkownika i wyświetlania reklam. Możesz kontrolować, jakie reklamy otrzymujesz poprzez ustawienia prywatności na platformie odpowiedniego dostawcy i powinieneś skonsultować się z centrum pomocy / wsparcia strony trzeciej, aby uzyskać więcej informacji.

6. Informacje o użytkowniku i jego prawa

Jeśli użytkownik ma siedzibę na terenie EOG lub w innej jurysdykcji, w której obowiązują podobne przepisy dotyczące ochrony danych, w pewnych okolicznościach przysługują mu następujące prawa:

 • prawo do uzyskania informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy informacje o użytkowniku oraz do uzyskania dostępu do tych informacji;
 • prawo do żądania poprawienia lub usunięcia informacji o użytkowniku lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa informacji, np. dla celów marketingu bezpośredniego lub gdy przetwarzanie opiera się na naszych uzasadnionych interesach;
 • prawo do tego, aby wszelkie informacje przekazane nam w sposób zautomatyzowany zostały zwrócone użytkownikowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub przesłane bezpośrednio do innej firmy, o ile jest to technicznie wykonalne („możliwość przenoszenia danych”);
 • w przypadku, gdy przetwarzanie Państwa informacji odbywa się na podstawie Państwa zgody, prawo do wycofania tej zgody z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych lub umownych;
 • prawo do sprzeciwu wobec wszelkich decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu Państwa danych osobowych, w tym profilowaniu; oraz
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za kwestie ochrony danych (np. w Wielkiej Brytanii do Biura Komisarza ds. Informacji).

Jeżeli zażądają Państwo kopii swoich informacji, mogą Państwo być zobowiązani do uiszczenia opłaty ustawowej.

Jeśli posiadamy jakiekolwiek informacje o Tobie, które są nieprawidłowe lub jeśli nastąpiły jakiekolwiek zmiany w Twoich danych, prosimy o poinformowanie nas o tym, abyśmy mogli utrzymać nasze zapisy dokładne i aktualne.

W przypadku wycofania zgody na wykorzystanie danych osobowych do celów określonych w naszej Informacji o ochronie prywatności, możemy nie być w stanie zapewnić Państwu dostępu do wszystkich lub części naszej strony internetowej, aplikacji i usług.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres trwania naszej relacji biznesowej, a następnie tak długo, jak będzie to konieczne i istotne dla naszych uzasadnionych celów biznesowych, zgodnie z Polityką przechowywania, oznaczania i niszczenia danych Grupy Xplor lub w inny sposób dozwolony przez obowiązujące prawo i przepisy. Jeżeli Państwa dane osobowe nie będą nam już potrzebne, zostaną one usunięte w bezpieczny sposób (bez konieczności powiadamiania Państwa).

7. Zmiany w niniejszej Informacji o ochronie prywatności

Możemy od czasu do czasu zmieniać niniejszą Informację o ochronie prywatności. Nie ograniczymy jednak Państwa praw wynikających z niniejszej Informacji o ochronie prywatności. Zawsze będziemy aktualizować niniejszą Informację o ochronie prywatności na naszej stronie internetowej, więc prosimy o zapoznanie się z nią podczas odwiedzania strony internetowej (odniesienie „ostatnia aktualizacja” informuje, kiedy ostatnio zaktualizowaliśmy niniejszą Informację o ochronie prywatności).

8. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

Zapewnimy bezpieczeństwo Państwa informacji poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających ich nieuprawnionemu lub bezprawnemu przetwarzaniu oraz przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu. Dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, ale nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich informacji, które są przekazywane do naszej strony internetowej, aplikacji lub usług lub do innych stron internetowych, aplikacji i usług za pośrednictwem Internetu lub podobnego połączenia. Jeśli podaliśmy Ci (lub sam wybrałeś) hasło dostępu do pewnych obszarów naszych stron internetowych, aplikacji lub usług, prosimy o bezpieczne przechowywanie tego hasła – nikomu go nie udostępnimy.

Jeśli uważasz, że Twoje konto zostało naruszone, skontaktuj się z nami pod adresem xplor.privacy@xplor-it.com.

9. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe w Unii Europejskiej są chronione przez przepisy o ochronie danych osobowych, ale inne kraje niekoniecznie chronią dane osobowe w ten sam sposób.

Nasza strona internetowa i niektóre z naszych aplikacji lub usług lub ich części mogą być również hostowane w Stanach Zjednoczonych lub w inny sposób poza EOG (co oznacza wszystkie kraje UE oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein) („EOG”), a to oznacza, że możemy przekazywać wszelkie informacje, które są przekazywane przez użytkownika za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji lub usługi poza EOG do Stanów Zjednoczonych lub na inne terytoria poza EOG. Gdy wyślesz do nas wiadomość e-mail, będzie ona również przechowywana na naszych serwerach pocztowych, które znajdują się w Stanach Zjednoczonych.

Możemy korzystać z usług dostawców spoza EOG, aby pomóc nam w dostarczaniu naszej strony internetowej, aplikacji i usług dla Ciebie (na przykład dostawców platform i płatności, którzy pomagają nam dostarczać nasze aplikacje i usługi, reklamę lub realizować płatności), a to oznacza, że możemy przekazywać Twoje informacje do dostawców usług spoza EOG w celu dostarczania naszych aplikacji, reklamy i usług dla Ciebie.

Podejmujemy kroki w celu zapewnienia, że w przypadku, gdy Państwa informacje są przekazywane poza EOG przez naszych dostawców usług i dostawców hostingu, stosowane są odpowiednie środki i kontrole w celu ochrony tych informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych. Na przykład, możemy udostępniać informacje firmom należącym do naszej grupy lub podmiotom stowarzyszonym mającym siedzibę poza EOG dla celów przewidzianych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności. Wszystkie spółki grupy Xplor podlegają zasadom ochrony danych osobowych grupy Xplor, które mają na celu ochronę danych zgodnie z przepisami UE dotyczącymi ochrony danych osobowych. W każdym przypadku takie transfery są dokonywane zgodnie z wymogami Rozporządzenia (UE) 2016/679 (ogólne przepisy o ochronie danych lub „GDPR”) i mogą opierać się na wykorzystaniu Standardowych klauzul wzorcowych Komisji Europejskiej dotyczących przekazywania danych osobowych poza EOG.

Korzystając z naszej strony internetowej, produktów lub usług albo kontaktując się z nami w sposób opisany w niniejszej Informacji o ochronie prywatności, użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie swoich danych poza obszar EOG w okolicznościach określonych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności. Jeśli użytkownik nie chce, aby jego dane były przekazywane poza EOG, nie powinien korzystać z naszej strony internetowej, aplikacji lub usług.

10. Inne strony i media społecznościowe

Jeśli użytkownik skorzysta z łącza z naszej strony internetowej, aplikacji lub usługi do innej strony lub usługi, niniejsza informacja o ochronie prywatności nie będzie już obowiązywać. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki obsługi informacji stosowane przez strony trzecie lub usługi i zachęcamy do zapoznania się z informacjami o ochronie prywatności pojawiającymi się na tych stronach lub w usługach.

Nasze witryny internetowe, aplikacje lub usługi mogą umożliwiać udostępnianie informacji portalom społecznościowym lub korzystanie z portali społecznościowych w celu utworzenia konta lub podłączenia konta w mediach społecznościowych. Te portale społecznościowe mogą automatycznie zapewnić nam dostęp do pewnych danych osobowych przechowywanych przez nie na temat użytkownika (na przykład wszelkich treści, które użytkownik oglądał). Użytkownik powinien mieć możliwość zarządzania swoimi ustawieniami prywatności z poziomu własnego konta (kont) w mediach społecznościowych osób trzecich, aby zarządzać danymi osobowymi, do których użytkownik umożliwia nam dostęp z tego konta.

11. Pliki cookie, dane analityczne i dane o ruchu

Cookies to małe pliki tekstowe, które są przesyłane z naszych stron internetowych, aplikacji lub usług i przechowywane na Państwa urządzeniu. Używamy plików cookie, aby pomóc nam zapewnić Ci spersonalizowaną obsługę i sprawić, by nasze strony internetowe, aplikacje i usługi były dla Ciebie lepsze.

Nasze pliki cookie mogą być plikami cookie sesji (tymczasowe pliki cookie, które identyfikują i śledzą użytkowników w naszych witrynach internetowych, aplikacjach lub usługach, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki lub opuszczeniu sesji w aplikacji lub usłudze) lub trwałymi plikami cookie (pliki cookie, które umożliwiają naszym witrynom internetowym, aplikacjom lub usługom „zapamiętanie” kim jesteś i zapamiętanie Twoich preferencji w naszych witrynach internetowych, aplikacjach lub usługach, które pozostaną na Twoim komputerze lub urządzeniu po zamknięciu przeglądarki lub opuszczeniu sesji w aplikacji lub usłudze).

Używamy następujących różnych rodzajów plików cookie:

Ściśle niezbędne pliki cookie

Są to pliki cookie, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszych stron internetowych, aplikacji lub usług, na przykład pliki te umożliwiają dostęp do zabezpieczonych obszarów naszej strony internetowej lub zapamiętanie, co użytkownik włożył do koszyka na zakupy.

Pliki cookie dotyczące wydajności i technologie analityczne

Te pliki cookie zbierają informacje o tym, jak odwiedzający i użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych, aplikacji i usług, na przykład z jakich funkcji odwiedzający korzystają najczęściej i czy otrzymują komunikaty o błędach w obszarach stron internetowych, aplikacji lub usług. Te pliki cookie nie zbierają informacji, które identyfikują odwiedzającego lub użytkownika. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki cookie są zagregowane, a zatem anonimowe. Używamy tych plików cookie wyłącznie w celu poprawy działania naszej strony internetowej, aplikacji i usług.

Pliki cookie związane z funkcjonalnością

Te pliki cookie pozwalają naszym stronom internetowym, aplikacjom i usługom zapamiętać wybory dokonane przez użytkownika (takie jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym się znajduje) i zapewnić ulepszone, bardziej spersonalizowane funkcje. Te pliki cookie mogą być również wykorzystywane do zapamiętywania zmian dokonanych przez użytkownika w zakresie rozmiaru tekstu, czcionek i innych elementów stron internetowych, które można dostosować do własnych potrzeb. Mogą one być również wykorzystywane do świadczenia usług, o które prosiłeś. Informacje zbierane przez te pliki cookie mogą być anonimowe i nie mogą one śledzić aktywności użytkownika w innych witrynach internetowych.

Pliki cookie dotyczące kierowania lub reklamy

Te pliki cookie są wykorzystywane do dostarczania reklam bardziej dopasowanych do Ciebie i Twoich zainteresowań. Są one również wykorzystywane do ograniczenia liczby wyświetleń reklamy, jak również pomagają zmierzyć skuteczność kampanii reklamowej. Są one zazwyczaj umieszczane przez sieci reklamowe za zgodą operatorów stron internetowych. Zapamiętują one, że użytkownik odwiedził stronę internetową, a informacje te są udostępniane innym organizacjom, takim jak reklamodawcy. Dość często pliki cookie służące do targetowania lub reklamy będą powiązane z funkcjami witryny udostępnianymi przez inną organizację.

Sygnały nawigacyjne i śledzenie parametrów

Używamy również plików cookie i podobnego oprogramowania znanego jako sygnalizatory WWW do zliczania użytkowników, którzy odwiedzili naszą stronę internetową po kliknięciu na nią z jednej z naszych reklam na innej stronie internetowej lub w wiadomościach e-mail oraz do zbierania szczegółów dotyczących wszelkich zakupionych produktów lub usług. Te sygnały nawigacyjne zbierają ograniczone informacje, które nie pozwalają na identyfikację konkretnych osób. Nie ma możliwości odmowy korzystania z sygnałów nawigacyjnych. Ponieważ jednak są one używane w połączeniu z plikami cookie, można je skutecznie wyłączyć, ustawiając w przeglądarce opcję ograniczania lub blokowania plików cookie.

Adres IP i dane o ruchu

Przechowujemy zapis danych o ruchu, które są rejestrowane automatycznie przez nasze serwery, takie jak adres protokołu internetowego (IP), informacje o urządzeniu, strona internetowa, którą odwiedziłeś przed naszą stroną oraz strona internetowa, którą odwiedzasz po opuszczeniu naszej strony. Gromadzimy również pewne statystyki dotyczące witryny, aplikacji i usług, takie jak wskaźniki dostępu, wejścia na stronę i odsłony. Nie jesteśmy w stanie zidentyfikować żadnej osoby na podstawie danych o ruchu lub statystyk witryny.

Dowiedz się więcej o poszczególnych plikach cookie i technologiach analitycznych, których używamy.

Jak wyłączyć pliki cookie?

Użytkownik może być w stanie skonfigurować swoją przeglądarkę lub naszą stronę internetową, aplikację lub usługę, aby ograniczyć pliki cookie lub zablokować wszystkie pliki cookie, jeśli chce, jednak jeśli wyłączy pliki cookie, może okazać się, że wpływa to na możliwość korzystania z niektórych części naszej strony internetowej, aplikacji lub usług. Więcej informacji na temat plików cookie oraz instrukcje dotyczące dostosowania ustawień przeglądarki w celu akceptowania, usuwania lub odrzucania plików cookie można znaleźć na stronie internetowej www.allaboutcookies.org.

12. Dalsze informacje

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu traktowania przez nas Twoich informacji, treści niniejszej Informacji o ochronie prywatności, Twoich praw wynikających z lokalnego prawa, sposobu aktualizacji Twoich danych lub sposobu uzyskania kopii informacji, które przechowujemy na Twój temat, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres xplor.privacy@xplor-it.com lub listownie na następujący adres: 10 Bloomsbury Way WC1A 2SL London